Starfsáætlun 2022 – 2023

Lögð fram á aðalfundi FLÍ 23.05.2022

 

  • Kjaramál leikstjóra verði forgangsatriði á starfsárinu. Unnið verði að endurnýjun kjarasamninga við alla samningsaðila FLÍ auk þess sem efnt verði til samtals við Sjálfstæðu leikhúsin og Bandalag íslenskra leikfélaga um launaviðmið og önnur starfskjör leikstjóra á þeim vettvangi.

  • Halda skrá yfir verkefni félagsmanna hjá samningsaðilum FLÍ, með það að markmiði að tryggja samningsbundin réttindi og skil á félagsgjöldum, sem standa undir rekstri FLÍ.

  • Efla upplýsingagjöf til félagsmanna um réttindi þeirra og skyldur, með það að markmiði að auðvelda aðgang félaga að þeim gæðum sem kjarabarátta liðinna ára hefur fært stéttinni.

  • Endurnýja heimasíðu félagsins og sýnileika á samfélagsmiðlum.

  • Stjórn styrkir innra skipulag félagsins með því að innleiða starfsreglur stjórnar, skilgreina verksvið hvers og eins embættis, leita leiða til að virkja varastjórn og kalla fleiri til ábyrgðar.

  • Styrkja enn betur félagatalið á heimasíðunni og leita leiða til að nýta gagnvirkni þess með þeim hætti sem formið býður upp á.

  • Styrkja stöðu félagsins til langs tíma, þ.m.t. fjárhagsgrunn þess; skoða í því samband aukið samstarf við önnur félög listamanna og samstarfið undir hatti BHM.

  • Efna til samtals við yngri félaga í FLÍ um störf og starfskjör leikstjóra, aðstoðarleikstjóra og dramatúrga með það að markmiði að styrkja kjörin og auka fagmennsku í listgreininni.

  • Kanna áhuga á frekara samtali um fagmennsku í leikstjórn og í sviðslistum, t.d. með virkum hópum á samfélagsmiðlum eða með málþingum, mögulega í samstarfi við stofnanir í geiranum eða önnur félög.

  • Gera könnun á stöðu eldri félaga m.t.t. eftirlauna og lífeyrisréttinda, leita eftir samstafi við önnur stéttarfélög listamanna t.d. FÍL, FÍH og SÍM. Verkefnið gæti mögulega hentað sem samstarfsverkefni undir hatti BÍL.