top of page

Starfsáætlun 2022 – 2023

Lögð fram á aðalfundi FLÍ 23.05.2022

 

  • Kjaramál leikstjóra verði forgangsatriði á starfsárinu. Unnið verði að endurnýjun kjarasamninga við alla samningsaðila FLÍ auk þess sem efnt verði til samtals við Sjálfstæðu leikhúsin og Bandalag íslenskra leikfélaga um launaviðmið og önnur starfskjör leikstjóra á þeim vettvangi.

  • Halda skrá yfir verkefni félagsmanna hjá samningsaðilum FLÍ, með það að markmiði að tryggja samningsbundin réttindi og skil á félagsgjöldum, sem standa undir rekstri FLÍ.

  • Efla upplýsingagjöf til félagsmanna um réttindi þeirra og skyldur, með það að markmiði að auðvelda aðgang félaga að þeim gæðum sem kjarabarátta liðinna ára hefur fært stéttinni.

  • Endurnýja heimasíðu félagsins og sýnileika á samfélagsmiðlum.

  • Stjórn styrkir innra skipulag félagsins með því að innleiða starfsreglur stjórnar, skilgreina verksvið hvers og eins embættis, leita leiða til að virkja varastjórn og kalla fleiri til ábyrgðar.

  • Styrkja enn betur félagatalið á heimasíðunni og leita leiða til að nýta gagnvirkni þess með þeim hætti sem formið býður upp á.

  • Styrkja stöðu félagsins til langs tíma, þ.m.t. fjárhagsgrunn þess; skoða í því samband aukið samstarf við önnur félög listamanna og samstarfið undir hatti BHM.

  • Efna til samtals við yngri félaga í FLÍ um störf og starfskjör leikstjóra, aðstoðarleikstjóra og dramatúrga með það að markmiði að styrkja kjörin og auka fagmennsku í listgreininni.

  • Kanna áhuga á frekara samtali um fagmennsku í leikstjórn og í sviðslistum, t.d. með virkum hópum á samfélagsmiðlum eða með málþingum, mögulega í samstarfi við stofnanir í geiranum eða önnur félög.

  • Gera könnun á stöðu eldri félaga m.t.t. eftirlauna og lífeyrisréttinda, leita eftir samstafi við önnur stéttarfélög listamanna t.d. FÍL, FÍH og SÍM. Verkefnið gæti mögulega hentað sem samstarfsverkefni undir hatti BÍL.

bottom of page