top of page

Skipan í stjórn nefndir og ráð FLÍ fram að aðalfundi 2023

 

Stjórn FLÍ
Formaður: Kolbrún Halldórsdóttir
Gjaldkeri: Ástbjörg Rut Jónsdóttir
Ritari: Salvör Gullbrá Þórarinsdóttir
Varastjórn: Andrea Vilhjálmsdóttir, Rúnar Guðbrandsson og Sigríður Eir
Zophoníasdóttir


Samninganefnd
Stjórn skipar samninganefnd félagsins. Gjaldkeri stjórnar á fast sæti í
samninganefndinni.
Nefndin er þannig skipuð 2022 – 2023:
Páll Baldvin Baldvinsson, formaður
Ástbjörg Rut Jónsdóttir og María Reyndal


Menningarsjóður
Gjaldkeri hverju sinni er sjálfkjörin í stjórn menningarsjóðs.
Aðalfundur kýs einn fulltrúa í stjórn menningarsjóðs sem situr í eitt ár
Sviðslistasamband Íslands á einn fulltrúa í stjórn menningarsjóðs

 

Menningarsjóður 2022 - 2023
Gjaldkeri FLÍ: Ástbjörg Rut Jónsdóttir
Fulltrúi SSÍ: Hannes Óli Ágústsson
Fulltrúi FLÍ: Dominque Gyða Jónsdóttir

 

Bandalag íslenskra listamanna
Formaður hverju sinni er sjálfkjörinn fulltrúi í stjórn BÍL
Aðalfundur kýs einn varamann í stjórn BÍL sem situr í eitt ár
Fulltrúi FLÍ í stjórn BÍL 2022 - 2023
Aðalmaður: Kolbrún Halldórsdóttir Varamaður: Andrea Elín Vilhjálmsdóttir


Fulltrúaráð IHM – Innheimtumiðstöð rétthafa
Aðalfundur kýs einn aðalmann og einn varamann í fulltrúaráð IHM. Kjörtímabil þeirra er í
2 ár.
Fulltrúar FLÍ í fulltrúarráði IHM 2021 - 2022
Aðalmaður: Kolbrún Halldórsdóttir Varamaður: Páll Baldvin Baldvinsson


Fulltrúaráð Listahátíðar í Reykjavík
Aðalfundur kýs einn aðalmann og einn varamann í fulltrúaráð Listahátíðar.
Kjörtímabil þeirra er í eitt ár
Fulltrúar FLÍ í fulltrúaráði Listahátíðar 2022 - 2023:
Aðalmaður: Anna María Tómasdóttir Varamaður: Harpa Arnardóttir

 

Þjóðleikhúsráð
Frá 1. júlí 2020 gilda ný sviðslistalög sem kveða á um skipan þjóðleikhúsráðs; skulu
fagfélög sviðslistafólks innan SSÍ tilnefna þrjá fulltrúa og þrjá til vara. Þ. 9. júní sl.
tilnefndi nýstofnaður Samráðsvettvangur fagfélaga sviðslistafólks – SAFAS eftirfarandi
fulltrúa í ráðið til fimm ára:
Aðalfulltrúi: Kolbrún Halldórsdóttir – Varamaður: Ragnheiður Maísól Sturludóttir
Aðalfulltrúi: Sjón – Sigurjón Birgir Sigurðsson – Varamaður: Sigmundur Örn Arngrímsson
Aðalfulltrúi: Þórunn Sigríður Þorgrímsdóttir – Varamaður: María Ellingsen

Aðalfundur FLÍ 23.05.2022

Sviðslistasamband Íslands
Formaður hverju sinni er sjálfkjörinn í fulltrúaráð SSÍ.
Aðalfundur kýs einn varamann í fulltrúaráð SSÍ sem situr í eitt ár
Fulltrúar FLÍ í fulltrúaráði SSÍ 2022 - 2023
Aðalmaður: Kolbrún Halldórsdóttir Varamaður: Bryndís Ósk Þ. Ingvarsóttir


SAFAS – Samráðsvettvangur fagfélaga í sviðslistum innan SSÍ
Vettvanginn skipa formenn sjö fagfélaga í sviðslistum innan SSÍ og varamaður skal
skipaður úr hópi stjórnarmanna sama félags.
Aðalmaður: Kolbrún Halldórsdóttir – Varamaður: Ástbjörg Rut Jónsdóttir

 

Gríman Íslensku sviðslistaverðlaunin
FLÍ skal tilnefna fulltrúa fyrir lok maí ár hvert í valnefnd Grímunnar
Fulltrúi í valnefnd Grímunnar 2022 er Karl Ágúst Þorbergsson, Alma Mjöll Ólafsdóttir


Vinafélag um sviðslistaarfinn
Aðalfundur kýs einn aðalmann og einn varamann í fulltrúaráð Vinafélags um
sviðslistaarfinn. Kjörtímabil þeirra er eitt ár.
Fulltrúar FLÍ í Vinafélagi um sviðslistaarfinn 2022 - 2023:
Aðalmaður: Jakob S. Jónsson Varamaður : Kolbrún Halldórsdóttir

 

Talía-loftbrú
Stjórn skipar einn áheyrnarfulltrúa í stjórn Talíu og einn til vara.
Kjörtímabilið er eitt ár. Fulltrúar 2022 - 2023:
Aðalmaður: Agnar Jón Egilsson Varamaður: Pálína Jónsdóttir

 

Skoðunarmenn reikninga
Aðalfundur kýs tvo skoðunarmenn reikninga. Kjörtímabil þeirra er eitt ár.
Skoðunarmenn reikninga 2022 - 2023eru:
Agnar Jón Egilsson og Erling Jóhannesson.

 

Höfundarréttarráð
Stjórn tilnefnir fulltrúa í höfundarréttarráð að beiðni mennta og
menningarmálaráðuneytis.
Aðalfulltrúi 2018 - 2022 er Kolbrún Halldórsdóttir – Varamaður Tryggvi Gunnarsson.

 

Stjórnir og ráð á vegum BHM
Stjórn hverju sinni er heimilt að leggja fram tillögur til uppstillingarnefndar BHM
um félaga í stjórnir og ráð á vegum BHM fyrir aðalfund BHM.
Formannaráð BHM
Formaður hverju sinni á sæti í formannaráði BHM. Stjórn skal tilnefna varamann
formanns.
Varamaður FLÍ í formannaráði BHM er Andrea Elín Vilhjálmsdóttir

 

Aðalfundur BHM
Stjórn hverju sinni skal tilnefna fulltrúa á aðalfund BHM. Fjöldinn veltur á fjölda
félagsmanna í FLÍ.

Aðalfundur FLÍ 23.05.2022

Fulltrúaráð Sjúkrasjóðs BHM
Stjórn hverju sinni skal tilnefna fulltrúa Í fulltrúaráð Sjúkrasjóðs BHM. Er hann skipaður til
eins árs.
Fulltrúi FLÍ í fulltrúaráði Sjúkrasjóðs BHM er Kolbrún Halldórsdóttir. Varamaður Andrea
Elín Vilhjálmsdóttir


Fulltrúaráð Orlofssjóðs BHM
Stjórn hverju sinni skal tilnefna fulltrúa Í fulltrúaráð Orlofssjóðs BHM. Er hann skipaður til
eins árs.
Fulltrúi FLÍ í fulltrúaráði Orlofsjóðs BHM er Kolbrún Halldórsdóttir. Varamaður Andrea
Elín Vilhjálmsdóttir.


Fræðslu- og skemmtinefnd FLÍ var stofnuð á aðalfundi 2021, hana skipa
Agnes Wild, formaður
Adda Rut Jónsdóttir
Agnar Jón Egilsson
Andrea Elín Vilhjálmsdóttir
Anna María Tómasdóttir
Bryndís Ósk Þ. Ingvarsdóttir

Tryggvi Gunnarsson

bottom of page